הזדהות למשתמשים רשומים. משתמשים חדשים להצטרפות הקליקו כאן.

שם משתמש:

סיסמא:

 

הזדהה
שכחת סיסמא? הקלק

אודות הנקדן

הורדת התוכנה

רכישת מנוי

עזרה

צור קשר


 


תכונות הנקדן

חדש - שבוע התנסות
חדש באתר- שבוע התנסות בתוכנה במחיר סמלי ביותר של 29 ש"ח. למימוש המבצע לחצו כאן.


תקנון האתר

תנאי השימוש באתר NAKDAN.CO.IL

1. חברת טרנסגול, (להלן-"החברה") מפעילת שירות נקדן אוטומטי באמצעות תוכנה ייעודית למעבד התמלילים וורד, כמתואר באתרNAKDAN.CO.IL   (להלן-"האתר") מברכת אתכם על השימוש בשירות.

2. השירות - השירות הנו ניקוד טקסט עברי אוטומטי באמצעות תוכנה, בהתאם לפירוט המופיע באתר. אנו ממליצים לכם לשמור או להדפיס תקנון זה ולקרוא אותו בעיון.  על ידי השימוש בשירות הנכם מאשרים ומקבלים באופן מלא ומוחלט את כל תנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל.

החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים בשירות ו/או באתר בכל רגע נתון וכן למנוע כל שימוש בשירות מכל אחד מהמינויים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  כמו כן, הנכם רשאים בכל רגע נתון להפסיק את השימוש בשירות בין בדרך של מתן הודעה ובין בדרך של הפסקת השימוש בפועל בשירות. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה איננה אחראית על כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכשל ו/או אי דיוק בניקוד אשר יבוצע על ידי התוכנה.

3. תיאור השירות – השירות מאפשר למשתמשים לנקד טקסט עברי באופן אוטומטי באמצעות דפדפן או סרגל כלים תוסף למעבד התמלילים וורד. המשתמש מקליד טקסט עברי בחלון הקלט, ובלחיצת כפתור התוכנה מנקדת את הטקסט שהוקלד על פי חוקי השפה העברית.

4. גישה לשירות – על מנת להשתמש בשירות הנכם נדרשים לעשות מנוי בתשלום באתר. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חיוב הפוך במכשירי טלפון סלולרי המחוברים לרשת הישראלית ואשר אינם חסומים לקבלת תכנים מספקי התוכן בכלל וחברת יוניסל בפרט.

5.קניין רוחני – המשתמש מסכים בזאת כי כל המידע המתקבל מהשימוש בשירות ו/או האתר, לרבות  האפליקציות, הסמלים, הצורה (   LOOK AND FEEL),התכנים, טכנולוגיית הניקוד, המידע המופיע באתר עצמו, תוכן הודעות השירות וכל מידע אחר הניתן במסגרת השירות, הנם ויהיו בבעלות החברה בלבד, לרבות זכויות היוצרים, פטנטים ומדגמים הכרוכים בשירות.

6. הגנת הפרטיות – המשתמש מודע לכך כי בקשות הניקוד מגיעות לשרת מרכזי המרכזן ומנקד אותן. החברה רשאית לשמור ולבחון את בקשות הניקוד לצורך:*שיפור השירות ועיבוי מנוע הניקוד.*ביצוע אנליזות סטטיסטיות. *לשם שמירת הקשר עם המשתמש ומשלוח הודעות חיוב שוטפות.*לשם ביצוע תחזוקה.*לשם אבטחת שימוש חוקי בשירות.

החברה זכאית להשוות את המידע שיסופק על ידי מקבל השירות עם מידע הניתן על ידי צדדים שלישיים.

7. הגבלת אחריות – המשתמש מבין, מאשר ומסכים כי א) השירות הנו שירות של ניקוד אוטומטי שלעולם לא יהיה זהה לניקוד אנושי. ב) השירות ניתן למטרות מסירת מידע בלבד, אין לעשות כל שימוש מסחרי על סמך הניקוד המתקבל, ג) אין לבצע כל פעילות בעלת השלכות כלכליות על המשתמש ו/או על צדדים שלישיים על סמך הניקוד המתקבל בשירות. ד) החברה לא תשא בכל אחריות לרמת הניקוד, ו/או לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משיבוש בניקוד ו/או חוסר שביעות רצון מהניקוד ו/או כל עגמת נפש אשר תגרם כתוצאה משיבוש בניקוד.

8. הגבלת אחריות נוספת – בנוסף מאשר המשתמש ומסכים כי השירות הניתן על ידי החברה ו/או האתר ו/או הניקוד האוטומטי כפוף להוראות הטכניות המתקבלות מחברות הסלולר ו/או ספקי תוכן חיצוניים. המשתמש מסכים ומאשר כי חברה איננה אחראית לכל פגם ו/או חסר בשירות הנובע מכשל במשלוח הודעות SMS. וכן כי בשום מקרה ותחת כל הנסיבות, לרבות נסיבות רשלניות, לא תשא החברה ו/או ספקיה ו/או מי מנציגיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה, בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף, ו/או תוצאתי, ו/או עונשי כגון אבל לא מוגבל ל- אובדן הכנסה, אובדן עסקי, נזק ממוני ואו גופני ו/או נפשי.בכל מקרה שבו ייקבע כי על החברה ו/או מי מטעמה לשאת בנזק כלשהו, מסכים המשתמש ומאשר כי בכל מקרה נזק זה לא יעלה על סכום השווה לכפל התמורה ששילם המשתמש עבור השימוש בשירות.

9. עלויות השימוש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי - ניתן לרכוש מנוי שנתי באמצעות כרטיס אשראי במחיר של 299 ש"ח לשנה, שמתחדש באופן אוטומטי. החיוב המאובטח מבוצע באמצעות מערכות טרנזילה או פייפאל.

10. הסכם זה ממצא את כל ההסכמות שבין החברה ו/או האתר ו/או ספקי השירות לבין המשתמש בשירות. בכל מקרה של מחלוקת מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית מוקנת לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו, ישראל.